Cavinton D.C.,USA


Dr. I.M. Stupid izgatottan nyitott ajtót a férfinak,aki az ajtón lépett
be.
   -Douglas A.Werner.-mutatkozott be az idegen-A BSA küldött.
   -Tudom.-bólintott a professzor,és a hatás kedvéért felragasztott magá-
nak egy kecskeszakállat,hogy sokatmondóan simogathassa azt.-Biztos benne,
    hogy fel van készülve a transzferre?Még senkit sem tömörítettek le
    hexadump-ba!Akár bele is halhat.
   -Tudom.Meg kell tennem.-bólintott a szûkszavú Werner ügynök-Teljes érté-
    kû kiképzést kaptam:folyékonyan beszélek binárisan,hexedecimálisan,
    és egy kicsit c-ben is,anyai ágon forráslista vagyok.
   -Helyes.-rázta meg a fiatalember kezét a professzor,és az enyhe elektro-
mosság,ami a tudós mûszálas köpenyében gyûlt fel.-Oda feküdjön.
Az ügynök lefeküdt,és ellazult.Még utoljára ránézett a profra: -El kell kapnunk ezeket a magyar banditákat!Tönkreteszik az egész szoftverkereskedelmet. -Persze,persze.-helyeselt a tudós-Miután feltöltöttem a BBS-re,azonnal kezdjen kutatni a nem jogtiszta programok után.Ha talál,jelezzen visz- sza,vissza fogom tölteni message-ként. Miután mondandóját befejezte,egy fémlapot helyezett az ügynök fölé,és be- indította a gôzprést.Elfintorodott,ahogy a hús és csont reccsenését hallot- ta,bár tudta,hogy ez is a terv része.A fémlap alól vöröses lé szivárgott ki,amit szürkés fecnik tarkítottak.Az egészet egy lombikba vezette egy üvegcsô.Amikor már az utolsó csepp is kipréselôdött az ügynökbôl,a prof a lét beöntötte egy lézergiroszkópos centrifugába,és jól összekeverte.

Miután a folyadék egyenletesen eloszlott,három elektródát rakott a lombik- ba:az elsô az elektronsûrûséget mérte,a második az atomok spinjét,a harma- dik pedig azért volt,mert az egész laborban csak egy- és háromelektródás érzékelôket talált. A számítógép gyorsan kielemezte az üvegcse tartalmát.

..DATA INLOAD READY:000-bsaa.exe-FILE CREATED

A tudós felsóhajtott.

Behozta a Norton Commandert,és megkereste az INLOAD könyvtárban az állo- mányt,és elindította.

...LOGIN...PASSWORD: A doktor beírta az elôre egyeztetett kódot,de a futás leállt az XMS-driver hiánya miatt.A tudós nagyot káromkodva hidegindított,és egy másik memória- menedzsert indított. Így már bejött a fájl,és bejött a CHAT menüpont is.

===you===================================================================== #1:Hogyan erzi magat? ===he====================================================================== @1:Furcsán.Miért nem használ ékezeteket,ismerem. ===you===================================================================== #2:Ja?...felkészült az UPLOAD-ra a budapesti Hangyaboy-BBS-re? ===he====================================================================== @2:Igen.Indíthatja. ===========================================================================

A professzor elindította a Terminate 1.-1-es verzióját.Megkereste a kívánt számot,ekkor hirtelen üzenet jelent meg a még rezidensen memóriá- ban levô ügynöktôl: ''Vigyázat,nem regisztrált verzió!Fél óráig szüneteltetem a futást!'' A professzor visszaért a kávézóból fél óra múlva,és lenyomta az 'l' be- tût.A tárcsahang gyorsan bejött,a magyar vonalra már várni kellett,de az is megvolt. Hatodszori kísérletre be is jött a BBS,addig a tudós kénytelen volt az ügynök üzeneteit olvasgatni,hogy milyen barátságtalan a QEMM386 némelyik rutinja. Szerencsére a BBS-re való belépéskor Werner eltûnt a memóriából.

Miután lement húsz képernyônyi ANSI-grafika,a tudós beírta adatait,és el- kezdte regisztráltatni magát. Néha egy-két dolgot elgépelt,ilyenkor a Sysop jól összeszidta a Nobel-dí- jas programozó matematikust. Végül bejutott.

Falból álcázásképp letöltött két állatos pornóképet,aztán elkezdett upload- olni a feltöltési területre.Szerencsére gyors modemje volt,így hamar lement a 300 kilobájtos ügynök. A tudós ekkor már tudta,hogy Werner sikeresen bentvan,és a különleges be- épített overlay-unitnak köszönhetôen el is indította magát. Pár másodperc múlva a PcBoard hirtelen azt jelezte,hogy üzenete érkezett. -Remek!-kiáltott fel a professzor-Tehát talált valamit!Már csak vissza kell tölteni,hogy magával hozhassa a terhelô bizonyítékot!!! DOWNLOAD MESSAGE-gépelte be a professzor remegô kézzel.

A számláló már 42 százaléknál tartott. Maga elôtt már szinte látta az újabb Nobel-díjának átadását,a bizottság elnökét,és annak feleségét,akit gyerekkorában mindig mászókának hasz- nált.Ellágyult a régi emlékek miatt,és nem figyelt arra,ahogy hirtelen CRC-error-t,majd újabb hibákat jelzett a Terminate. -Mi törté...-ijedt meg hirtelen,ahogy a modem felôl kattanó hang hal- latszott.-MI TÖRTÉNT?!?! Ekkor a képernyôn pár sor krikszkraksz után egy rövid üzenet jelent meg:

...NO CARRIER

A professzor lehajtotta fejét.

....és így szedte tízmillióegyedik áldozatát a MATÁV.


(C) Hamster, azaz Varga Ákos Endre